2008-12-22

නිලන්ත පියසිරි විසින් 09:43 පැයට
1

ලිනක්ස් දවස් - 2

ඉතිං මා මේ දිනවල ලිනක්ස් එක්ක බව කීවා නොවැ. ඉතිං ඔන්න හැමෝම ෆෙදෝරා 10 ගැන කියන නිසා මගේ පෙට්ටියත් ෆෙදෝරා 10 ට උත්ශ්‍රේණි (upgrade) කළා. මේ පෙට්ටියට මුලින්ම පිහිටෙව්වේ ෆෙදොරා 8, පසුව 9 ට උත්ශ්‍රේණි කළා, එය ඔන්න දැන් 10 ටත් උසස් කළා. වැඩේ නියමෙට ගියා. අන්තිමට "ඔක්කෝම හරි පෙට්ටිය නැවත් අරඹන්න (restart)" කිව්වා. ඉතිං කළා තමයි. ඇවිත් නැවතුනේ grub> කියලා. ඔන්න තාප්පේ මගේ ඇඟ උඩ. දැන් මොකද කරන්නේ, මං ඉතිං ලිනුක්ස තදයෙකුත් නොවෙයිනේ, ලඟ තිබුනු විනදෝස් පෙට්ටියකින් ගූගල් සරණ පැතුවා. උත්තර ගොඩක් තිබුනා ලෙහෙසියි කියලා හිතුන එක කළා. ඒක මෙහෙමයි.
chroot /mnt/sysimage
grub-install /dev/hda
exit
exit
ඔන්න නැවත ඇරඹුවා, හහ් ඔය එන්නේ, නමුත් අර ලස්සන GRUB එකනම් නොවෙයි. කොහොම නමුත් ඔන්න ෆෙදෝරා 10 ට ආවා. දැන් මොකක්ද දන්නවද පැණය, වැඩතල පරිසරය (Desktop Environment) ලොකුයි. තිරය සැකසුම (Display setting) 800 x 600 සහ 640 x 480 හැර වෙනත් කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ nVidia මොකක් හරි අවුලක්. තාම විසඳුමක් නැහැ. උදව්වක් කරන්න පින්වතෙක් ඉන්නවද?


1 අදහස් දැක්වීම්:

ප්‍රසාන් හෙට්ටිආරච්චි -Prasan Hettiarachchi said...

http://linux.wellassa.org/fedora10-guides/8

nvidia දෘෂ්‍ය ධාවක දාලා බලන්න.
ඩනිෂ්කගේ plymouth උපදෙසුත් කරලා බලන්න

http://danishkanavin.blogspot.com/2008/12/plymouth.html