2008-12-22

නිලන්ත පියසිරි විසින් 08:56 පැයට
1

ලිනක්ස් දවස්

මේ දවස් ටික ගෙවීගෙන ගියේ ලිනුක්ස් පිහිටවමින් සහ නැවත නැවතත් දමමින්. කෙසේ මුත් මා මීට කලින් සටහනක කී පරිදි ම සතු වූ පරණ පිරිගණනය ට සරිලන විවෘත කේත මෙහෙයුම් සුසැටියක් ගැන ලැබුණු ප්‍රතිචාර නිසා මෙවැන්නක් සොයන කල zenwalk නම් වූ සුසැටියක් ගැන හිත ගියා. මුලින්ම මෙහි වූ zen server නැමැත්ත බාගත කළ මුත් එහි වූයේ DNS, LAMP, mail server ආදී ලෙස වූ server පමණයි. පසුව එහි වූ එහි වූ Standard Edition හෙවත් සම්මත සංස්කරණය ගෙන පිහිටෙව්වා. ඔන්න දැන් ගෙදරත් ලිනුක්ස්...... හොඳයි නොවෙද? ප්‍රසාන් හෙට්ටිආරච්චි තුමා කී පරිදිම Xfce වැඩතල පරිසරය (Desktop Environment) නම් නියමයි. ඉඳින් සතුටු නොසිතෙන්නේ ද? කෙසේ මුත් පුංචි පුංචි අඩුපාඩු කිහිපයක් තිබෙනවා. MP3 ගොනු ඇසිය හැකි වුවත්, DAT සැකසුමේ ගොනු ක්‍රියා කළ නොහැකියි. කිසිම වැරැද්දක් (Error) කියන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ලාම්පුව (LAMP) නැහැ. ඒකනම් ඉතින් පසුව පිහිටුව හැකි නොවැ. කොහොමින් මුත් ඔන්න ගෙදරත් ලිනුක්ස්. මටනම් සතුටුයි.

1 අදහස් දැක්වීම්:

ප්‍රසාන් හෙට්ටිආරච්චි -Prasan Hettiarachchi said...

xfce4 desktop එකටත් වඩා අපූරු desktop එකක් තමයි LXDE. මාත් පාසුගිය සති අන්තයේ තමයි මේ ගැන දැනගත්තේ. මේක Asus EEEPC වගේ අඩුබල පෙට්ති වලට කියාපු එකක්.
දාන්න,
yum groupinstall LXDE විධානය දෙන්න.