2009-01-02

නිලන්ත පියසිරි විසින් 15:35 පැයට
1

අග්ගෝනේ චන්දරේ

අග්ගෝනේ චන්දරේ නැමැති කුප්‍රකට හොර දෙටුවා ගැන ඔබ අසා ඇතිද? එකල එම පලාතම බිය වද්දාගෙන කප්පම් සහ හොරකම් කළ අයෙකි අග්ගෝනේ චන්දරේ. හැබැයි ඔහු ජීවත් වූ කාල පරාසය නිශ්චිතව මම නම් නොදනිමි. කෙසේ වෙතුදු ඒ අපේ ආච්චිලා ජීවත් වූ කාල සමය බව මම අසා ඇත්තෙමි. මා කීමට යන්නේ අග්ගෝනේ චන්දරේ ගැන විස්තරයක් නොවේ. නමුත් ඔහුත් අදාල වන සිනහ මුසු අවස්ථාවක් ගැනයි. එකල අපේ ආච්චි අම්මාත් අඹගහ හන්දියේ කඩයක් දමාගෙන ජීවිකාව ගෙන ගොස් ඇත. අග්ගෝනේ චන්දරේ මුළු කඩපිළෙන්ම කප්පම් ගෙන ඇත. කෙසේ මුත් දිනක ඔහු පොලිසියට හසු විය. පොලිසිය විසින් චන්දරේ ගේ බෙල්ල කෙටියෙන් අල්ලාගෙන සෑම කඩයකට ගෙන ගොස් එහි වූ මුදලාලිට/මුදලාලි හාමිනේලාට වන්දවමින් ගොස් ඇත. එසේ කිරීමෙන් අග්ගෝනේ චන්දරේ නාමයට පවා මිනිසුන්ගේ ඇති බිය පහ කිරීමට පොලීසිය සිතන්නට ඇත. කෙසේ මුත් අපේ ආච්චි අම්මා ගේ කඩයට අල්ලපු කඩයට චන්දරේව අල්ලාගෙන පොලීසිය පැමිණ ඇත.
"මුදලාලි, මුදලාලි කෝ මේ මුදලාලි" පොලිස් නිලදරුවා ගෙය තුල සිටි මුදලාලිට කඩය ඉදිරිපිටට කථා කළේය. ඉදිරියට පැමිණි මුදලාලිට අග්ගෝනෙ චන්දරේ දුටු කල හීන් දාඩිය දැමීය.
"වැඳපිය" පොලිස් නිලධාරියා අණ කළේය.
බිය වූ තරම කෙසේද යත් මුදලාලි අග්ගෝනේ චන්දරේට දණ ගසා වැන්දේය.
"යකෝ මුදලාලි, උඹට නෙවේ කීවේ, මේකට" පොලිස් නිලදරුවා කෑගැසීය.

1 අදහස් දැක්වීම්:

මම මචන් said...

හෆොයි මුදලාලි :D අගේ ඇති කතාවක්! "අග්ගෝනේ චන්දරේ" ගැන මම මීට කලින් අහලම තැබුණෙ නැහැ නෙව.