2008-10-31

නිලන්ත පියසිරි විසින් 15:02 පැයට
1

රූං පෙත්ත

පසුගිය වැසි දිනයන්හී ගාලු මුවදොර පසුකර යද්දී වෙනදා නොඇසෙන සද්දයක් ඇසුන හෙයින් එදෙස උවමනාවෙන් බැලුවෙමි. එය යන්තරයක් ක්‍රියාත්මක කලාක් මෙන් සද්දයකි. මෙම හඬ ආවේ, විදුලි පහන් කනුවක රදවා ඇති සුලං බලයෙන් විදුලිය ජනනය කෙරෙන සුලං පෙත්තකිනි. එදින දැඩි සුලං නිසා වෙනදාට වඩා වේගයෙන් එය කැරකැවුනි.
ඇත්තෙන්ම අපේ රටේ බල ශක්තිය ජනනය සඳහා වන මං පෙත් කොපමණද? මෙවැනි වෙරළ අයිනේ නිරතුරුව තදින් සුලං හමයි. මෙවැනි කුඩා සුලං පෙති බොහෝමයක් සවි කිරීමෙන් බල ශක්තිය ලෙහෙසියන්ම ලබා ගත හැකි නොවෙන්නේ ද? සමහර විටක මෙය විද්‍යා පබැඳුමක කොටසක් යැයි සිතෙන්නට පුළුවන. හේතුව එවැනි තැනකට අපේ රට ලඟා වෙන හැඩක්වත් නොමැති බැවිනි.

1 අදහස් දැක්වීම්:

ඩනිෂ්ක said...

වරක් මා සමඟ කාමරයේ නැවති සිටි ඉංදියානුවෙන් සුළං මඟින් විදුලිය නිපදව ආකාරය ඇතුළත් පද්ධතියක කොටස් පෙන්නුවා.

ඒ සමාඟම සිස්ලොන් වගේ මතක...
මහාපරිමාණ විදුලිය ජනණය කරන පද්ධතියක්. මම හිතන්නේ හම්බන්තොට පැත්තේ මේ වගේ පොඩි එකක් තියෙනවා.

මොනවා උනත් ඔවුන් සතු සහමර තාක්‍ෂණයන් අපිට නැ, තිබ්බත් අපි ප්‍රයෝජයනයට ගන්නේ නැ.