2008-07-03

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:09 පැයට
3

මග දිගට ලතැවෙන අපි

මම නම් හිතන්නේ ලඞ්‍කාවේ අපි හදන්න ගන්න ඕනේ මෝටර රිය නොවේ, පා පැදි. අපි අද බොහෝ දෙනා බස් රිය වල පැය ගණන් නාස්ති කොට ගමන් කරනුයේ රු.7/- නැතහොත් රු.10/- දුරකි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10-15 පමණ පා පැදි ගමනෙකි. එහෙත් අප කොපමණ වේලාවක් හන්දි ගානේ, මං මාවත් දිගේ රුදුරු මුහුණු දාගෙන බස් ඇතුලට වෙලා බකං නිලාගෙන ඉන්නව ද? ඔය අතරතුර බලාපොරොත්තු ගොඩට එකතු වෙන්නේ, මෝටර රිය, යතුරු පැදි, ති රෝද රිය ආදියයි. කාගෙවත් සිහින ගොන්නට පා පැදියක් එකතු වන්නේ යැයි මම නම් නො සිතමි. අපේ පාරවල කුඩා තීරුවක් අවැසි නම් පා පැදි වලට වෙන් කළ හැකියි. ලාබෙට පා පැදි දීලා තවත් අවැසි නම් රජයට පුළුවන් මේ වැඩේට උල්පන්දන් දෙන්නත් පුළුවන්. එවිට ඉන්ධන වියදමත් පහත දමන්න පුළුවන් වේවි. අපි අල්ල ගෙන ඉන්නේ මැද්දෙන් නේද? පලමුව කෙලවරක් අල්ලා ගන්න ඕනේ මේ ලණුව ඔතන්න.

3 අදහස් දැක්වීම්:

chandima said...
This comment has been removed by the author.
chandima said...

ඉතාම් කාලොචිත අදහසක් නිලන්ත. දැනටමත් පාපැදි තීඉරු වෙන් කරපු මාවත් ලන්කාවෙ තියෙනවා. (මොරටුව campus එකේ සිට ගාලු පාර දක්වා, ...). මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නෙ නැති එක අපරාදයක්

අරවින්ද said...

ලිනක්ස් මත දිවෙන dreamviewer වැනි මෘදුකාංග සඳහා http://www.linuxalt.com/
වෙත ගොස් බලන්න. එතැනින් ඔබට Windows හා Mac මෘදුකාංග සඳහා ලිනක්ස් විකල්ප බොහොමයක් ලබා ගත හැකියි.