2008-07-14

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:04 පැයට
1

අහසින් ඔළුවට වැටුනු ඔළුව

සාමාන්‍ය කඩ පොලේ ගණන හා ගත් කල පිටකොටුව මැනින් වෙළඳ පොලේ එළවළු ලාභ බැවින් පසු ගිය සිකුරාදා එහි ගියෙමි. මා එළවළු තෝරමින් ඉන්නා තැනට මඳක් එහායින් කතක්ද මිළදී ගැනීමෙහි යෙදී සිටියාය. එක් විටම ඇය මහ හඩින් මොර ගෑවාය. මා කළබලයට පත්ව එදෙස බැළුවේ මෙකල කොටි හපුවන්ගේ බෝම්බ සුලභ බැවිනි. ඇගේ හිසට අහසින් යමක් වැටී එය ඇගේ එළවළු මල්ලෙහි රැදී තිබේ. ඇය මොර ගැසුවේ එය දැක්මෙනි. බැලින්නම් මෙය කුකුළු හිසකි. අවසන් මස් බිඳත් කිළෝ ගණනට එකතු කරනු වස් හැකි ලඟින්ම බෙල්ල කැපූ කුකුළු හිසකි. එහි ඇස් පියව ඇත. ඇත්තෙන්ම එය මිනිස් හිසක් වූයේ නම් කෙතරම් බියකරු දසුනක්ද? මෙය කුණප කොටසකි. අසල කුකුළන් මරන තැනකින් කපුටෙකු ඔසවා ගෙන යනු ලැබූ මළ සිරුරු කොටසකි. මිනිස් මළ සිරුරු සීරු මාරුවට ගෙන ගොස් දවති නැතහොත් වලලා දමති. ඇත්තටම මෙවැනි විකුණුම පිණිස මරා දමන සතුන්ගේ ඉතිරි මල කොටස් සාමාන්‍ය කුණු ගොඩට දමත්ද? නැතිනම් කුමක් කරනු ඇත්ද?

1 අදහස් දැක්වීම්:

fossurgeon said...

මට මතකයි, අවුරුදු දෙකකට පමණ පෙර, මිනිස් කොටස් රෝහලක් ලඟ පාරක තිබුණ.....