2008-07-13

නිලන්ත පියසිරි විසින් 18:53 පැයට
2

වැඩ වැරුම

පසු ගිය දහ වැනිදා වැඩ වැරුම 70% කින් සඵල වූ බවට පුවතෙක් විය. එනම් රජයේ සේවකයින්ගෙන් 70% පමණ වැඩ වැරූ බවය. එනමුදු සෑම කිරියාවක්ම සුමුදුව, යුහුසුළුව වූ බවක් අපට නම් දැනුනි. එසේ නම් මෙහි තේරුම ඉන්තේරුවෙන්ම රජයේ සේවකයින්ගෙන් 70% කොහොමත් වැඩ නොකරන බවද?

2 අදහස් දැක්වීම්:

අරවින්ද said...

:D :-)

කාලිංග said...

ඒක නම් කියලා වැඩක් නෑ, ආන්ඩුවෙ වැඩ කරන අයෙ හිතාගෙන ඉන්නේ නිකන් ඉන්නවාට පඩි ගෙවිය යුතුයි කියලා. මම දන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා කිසි දෙයක් නොකර පඩි ගන්න. මේවාට වගෙ කියන්න ඕනේ ඔය දේෂපාලුවෝ, උන්ගේ පස්සෙන් යන උන්ව බොරුවට හරියට ගැලපෙනවාද කියාවත් නොබලා රැකියා දෙන නිසා. ඉන්පහු උන්ට ඇමතිගේ බලතල.