2008-07-10

නිලන්ත පියසිරි විසින් 11:07 පැයට
5

උසස් අධ්‍යාපනයෙන් ලැබෙන්නේ ආචාර්ය ද නැතිනම් අචාර්‍්‍ය ද

මා ගමන් කරන බසය යන්නේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අසලනි. එහි හිටපු උසස් අධ්‍යාපන ඇමති කෙනෙකු වන රිචඩ් පතිරණ මැතිතුමා වෙනුවෙන් සොව පල කැරුමට රෙදි පුවරු කිහිපයක් එල්ලා තිබුනි. එහි වු පුවරු දෙකක ඔහුගේ නම සදහන් වූයේ "ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ" හා "ආචාර්්‍ය රිචඩ් පතිරණ" යනුවෙන් දෙවිදියකටය. මින් නිවැරදි කුමක්ද? නියතයෙන්ම මින් එක් අයුරක් වැරදි විය යුතුය. නිවැරද්ද පෙන්වීමට මා සිහල බස පිළිබඳ වියතෙකු නොවේ. නමුදු "උසස්" යැයි සම්මත අධ්‍යාපනය සඳහා වන ආයතනයක් නිවැරදි දෙය රටට පෙන්විය යුතු නොවෙද? මැවිසුරු ඊලියන් මහතා මෙයැටම "දකුතුරු" යැයි වදනක් යොදනු මම දුටුවෙමි.

5 අදහස් දැක්වීම්:

සු෴ said...

ආචාර්ය - නිවැරදි යි
සිංහල ලියන විට ර යන්නට පරව යංශය යෙදෙන්නේ නැහැ. එය නීතියක්.

මෙහෙම නොදන්නා දේ විමසන එක බොහොම හොඳ දෙයක්. ඉන් නොදන්නා අනෙක් අයටත් ඒ දේ දැන ගත හැකියි. ඇතැමුන් ලැජ්ජාව නිසා අහන්නේ නැහැනේ...

fossurgeon said...

ස්තුතයි. මමත් ඒ "නිතිය" දැනගත්තෙ අදයි. අන් අකුරු සියල්ල සමග යන්සය යෙදවිය හැකිද?
තව ඔවැනි නීති තිබේනම් "සු", ලියා දන්වන්න.
සයුර යතුරු ලියන සුසැටියෙන් නම් ඔය වචනය වැරැදි ලෙස ලියන්න ඉඩ නෑ!

අරවින්ද said...

"ර" කාරයට පර ව යන්සය යෙදිය නොහැකි වුවත් විශේෂ උපක්‍රමයක් මගින් එය කළ හැකියි. බලන්න

සූර්‍ය්‍යා, ආචාර්‍ය්‍ය, කාර්‍ය්‍යාලය, සෞන්දර්‍ය්‍යය

මෙහි දී යන්සය යොදා තිබෙන්නේ "ය" කාරයට නොවෙ යි. යන්සයට උඩින් ඇති රේඵයට යි. රේඵය යනු "ර්" යන්න යි. මෙහි දී එය වරදක් නොවන්නේ සෘජු ව ම "ර" කාරය මෙහි නොමැති නිසා යි.
වෙනත් අකුරු සම්බන්ධයෙන් යන්සය යෙදිය නොහැකි යැයි නීති නොපැවතුනත් 'ය' අකුරට පර ව යන්සය යෙදෙන්නේ ඉතාමත් ම කලාතුරකින් නිසා සමහරු 'ය' අකුරට පසු යන්සය යෙදිය නොහැකි යැයි සළකනවා.

Leo Sadeepa said...

මගේ සිංහල ෆොන්ට් පුරස්නයක් හින්දා මේ දෙකේ වෙනස හරියටම පෙනෙන්නේ නැහැ... කොහොම විනත් ආචාර්‍ය මර්වින් තුමා නම් මේ දෙකේ වෙනස දන්නවා ඇති..

සු෴ said...

අරවින්ද කියන දේ හරි
නමුත් එතන අපි "ර" කියන රූපය යොදාගන්නේ නැහැ

ඒ වෙනුවට "ර්" කාරය ඇසුරින් යෙදෙන රේපය සමග යංශය යොදාගන්නවා

නිදසුන : කාර්යය
'කා' යන්න-'ය'යන්න-යංශය-යංශය උඩින් රේපය-

ලෙස කාර්යය යන වචනය ලියා පෙන්වන්ට පුළුවනි.