2008-05-27

නිලන්ත පියසිරි විසින් 16:34 පැයට
0

සම්භාවිතාව සහ අපි

ජිවිතය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්භාවිතාවක්. ඉපිදෙන දෙමව්පියන්, රට, සහෝදර සහෝදරියන්, නෑදෑයන්, බිරිඳ, දරුවෝ විතරක් නොව, බෝම්බයෙන්, මාර්ග අනතුරුවලින් බේරී නිවසට යෑම පවා සම්භාවිතාවක්. බුදු හාමුදුරුවෝ කර්මය කිව්වේ අපි හිතන සම්භාවිතාවට බවයි මගේ අදහස.

2008-05-26

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:42 පැයට
0

සති අන්තය සහ මම

පාසැල් යන කාලයේ සිටම අපි මොනතරම් සති අන්තයට කැමතිද? ඒක තාමත් එහෙමමයි. ඒත් අපි ජීවිතේ උපරිමය ලබනවද? අපි ලංකාවට/ලෝකයට අපගේ උපරිමය දෙනවාද?

2008-05-21

නිලන්ත පියසිරි විසින් 15:30 පැයට
0

වෙසක් දිනේ (!)

වෙසක් දිනයෙහි සිල් ගතිමි. බොහෝ හිමි වරු බුදු දහමට වඩා එතුමන් ගේ දහමක් දෙසන බැව් හැඟුණි. සමහර හිමිනමක් බුදු දහම පිළිබඳ තම දැනුමෙන් මහත් සේ මත් ව සිටිති. එහෙත් මනාව සසර ගැන වටහා දීමට හැකි හිමි වරුද සිටිති. බුදු දහම පවත්නේ එතුමන් ගෙනි.

2008-05-13

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:49 පැයට
0

සිංහල වලට මම කෙතරම් ආදරයද?

සිංහල භාෂාව ජාලයේ භාවිතයට ලැබීම සතුටකි. තවමත් සිංහල අකුරු හැසිරවීම පිළිබඳව පුරුද්දක් නැති වුවත්, යෙදීම පුරුදු ඇතිකරන බැවින් හැකි පමණ භාවිතා කරමි.