2008-06-26

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:50 පැයට
2

ලමුන් තුරු දැලට නිරාවරනය කරනා මව්පියනට මෙන්න K9 webprotection

නරකම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තියෙන්නේ තුරු දැලේ කියලයි මට හිතෙන්නේ. සමහරක් කියන්න පුළුවන් මෙය හොඳම ප්‍රජාතන්ත්‍රය කියලත්. කෙසේ වෙතුදු නරක වෙබයන්ගෙන් දරුවා රැක ගන්න මුදල් නොයන මඟක් වශයෙන් K9 webprotection හඳුන්වන්න පුළුවන්. නොමිලේ නිසා තවත් හොඳයි. මට නම් මෙවැනි දේ සොයන වයසේ දරුවෝ නැහැ තවම. නමුත් මම කාර්යාලයේ ඉන්න නරක වැඩිහිටි නරක දරුවන්ගේ ජනෙල් පෙට්‍ටි (windows boxes) වලට මෙය දැම්‍මා. මොකද කාටවත් වෛරස ගැන අදහසක් නැහැ මෙම වෙබයන්ට යනකොට. මෙන්න සම්‍බන්ධකය http://www1.k9webprotection.com/
ලිනුක්ස් පෙට්ටි වල නම් squid හරහාත් මෙය කරන්න පුළුවන් ලු. මම නම් උත්සහ කරලා නැහැ තවම.

2008-06-25

නිලන්ත පියසිරි විසින් 12:08 පැයට
1

අපරනාමයන්‍ තුලින් සමූහයකට විදිලි තැපැල් කිරීම

මා හට අපගේ විදිලි තැපෑල පාවිච්චි කරන්නන් සියළුම දෙනා හට එකවර ලිපියක් යැවීමට උවමනා විය. මා සිතුවේ සමූහක් (group) සෑදීමෙන් මෙම කටයුත්ත කළ හැකි බවයි. නමුදු එමඟින් එය කළ හැකි මගක් මට හමු නොවුනි. මෙහිදී /etc/mail/aliases භාවිත කරමින් එය කළ හැකි විය. මා පළමුව කළේ, මට අවැසි සමූහයේ නමින් අළුත් විදිලි ලිපිනයක් සෑදීමයි. ඉන් පසු ඉහත සඳහන් අපරනාම ගොනුවේ මට උවමනා ඉදිරිපත් කිරීම පහත දැක්වෙන අයුරින් කළෙමි.
all: nilantha, eranga, wmnilantha@gmail.com
ඉන් පසු යලි postfix සේවාව අරඹන ලදි.
service postfix restart

දැන් ඉහත all යන්‍නට විදිලි තැපෑලක් යැවූ විට එය එහි අපරනාමයන් සියල්ලට යැවේ. මෙය මට අළුත් දෙයක් වූවාට සමහරුන් එසේ නොවන්නට පුළුවන්. එසේ නම්‍ කමන්න.

2008-06-13

නිලන්ත පියසිරි විසින් 16:26 පැයට
2

දුවනිට සින්දුවක්


දුවනි හරිම කැමති සින්දුවක් - හිංචි පිංචි හාවා

හිංචි පිංචි හාවා යද්දි තනි වෙලා
විලේ උන්නු ඉබ්බා දැකලා වතුරේ නෑවිලා
ඉබ්‍බා දැකපු හාවා ඉවුරේ නැවතිලා
ඔට්ටු තියලා අපි දුවමුද අහුවා ලං වෙලා

දුවන්නට හැකී තමුසෙ හපනෙකී
ඔච්චර ඔය කියන නිසා දුවලා බලමුද
හැබැයි හාවො මට ඉස්සර වෙන්න දෙනවද

හාවා දුව එනා නිදන්නට උනා
ඉබ්බා හිමින් හිමින් නියම තැනට ලං වුනා
නිදා උන්නු හාවා
ඌට උඩින් පැරදුනා

2008-06-04

නිලන්ත පියසිරි විසින් 09:47 පැයට
0

ඉන්ධන මිල අඩු කරනු

"ඉන්ධන මිල අඩු කරනු" හැම තැනම දැන්විම් ගහලා, ඇමති කෙනෙක් සභාපති වූවාට සුභ පතලා තවත් දැන්වීම් ඒවා නම් රෙදි වලින්. මේවට කොපමණ මුදලක් යනවා ඇතිද? දැන්වීම් වලට යන මුදල් වලින් පාසැල් ලමුන් කී දෙනෙකුට ලිවීමට පොත් දිය හැකිව ඇතිද? ඒවාට යන රෙදි වලින් පාසැල් ලමුන් කී දෙනෙකූට නිළ ඇඳුම් දිය හැකිව තිබුනාද?